Eesti Epilepsialiit

Eesti Epilepsialiit (EEL) on vabatahtlik ühing, 
mis ühendab epilepsiahaigeid, nende 
perekonnaliikmeid ja kõiki epilepsiast huvitatud
isikuid.

kodulehele >>